Tuesday , July 22 2014
Latest updates

Home / Urdu Column / Nusrat Javed / Mian Nawaz Sharif Ka Dil E Nashad By Nusrat Javed (22nd March 2013)

Mian Nawaz Sharif Ka Dil E Nashad By Nusrat Javed (22nd March 2013)


1101790925-2

  • gohar

    Bat tou sach ki aap ne nusrat javed sahib. Perr hairat hai ke aap jaisa no 2 sahafi diusriun per tankeed kare.

Close