Sahi Khabar (23rd September 2013) Aman Ki Talash

Orya Maqbool Jan Analyst News in fresh episode of Sahi Khabar on Aaj News.