Malik Riaz announces to donate 10 million to Rohingya Muslims

Malik Riaz announces to donate 10 million to Rohingya Muslimsnews-1433603418-1181_largenews5383