Shiv Sena Declares Shahrukh Khan, ‘Pakistan Agent’

Shahrukh-KhanIndian Extremist Organization Shiv Sena Declares Shahrukh khan, ‘Pakistan Agent’
news451sf54f45