Khabar Say Khabar Tak (16th November 2015) Daesh Kahan Kahan Pahunch Sakti Hai?

Shaheen Sehbai Analyst in fresh episode of Khabar Say Khabar Tak on Ary News and talk with Rauf Klasra and Amir Mateen.