Khabar Roze Ki on Rose TV (23rd November 2015)

Khabar Roze Ki on Rose TV (23rd November 2015)