Khabar Roze Ki on Rose TV (25th November 2015)

Khabar Roze Ki on Rose TV (25th November 2015)