Khabar Roze Ki on Rose TV (26th November 2015)

Khabar Roze Ki on Rose TV (26th November 2015)