Khabar Roze Ki on Rose TV (10th December 2015)

Khabar Roze Ki on Rose TV (10th December 2015)