Syed Khursheed Shah threaten Pakistan Army and Nawaz Sharif

444196-kairakhursheedshah-1348880317-797-640x480news54sf4sf5f4sSyed Khursheed Shah threaten Pakistan Army and Nawaz Sharif