Khabar Roze Ki on Rose TV (14th December 2015)

Khabar Roze Ki on Rose TV (14th December 2015)