Ab Sab Dekhain Ge (6th May 2016)

Paras Masroor presents a fresh episode of Ab Sab Dekhain Ge on Abb Takk News.