The Reporters (17th August 2016) Faisla Karle Hakumat Ke Itkhadi Hai Ya Nahi??

Arif Hameed Bhatti Senior Journalist and Sabir Shakir Ary News in fresh episode of The Reporters on Ary News and talk with Sami Ibrahim.