PM House Spokesperson denied rumors about COAS

MusadikMaliknews56sf56f56sf65PM House Spokesperson denied rumors about COAS