Khara Sach Luqman Kay Sath (1st September 2016) Panama Ki Kahani Ki Yaad Dohaai..!!!

Mubashir Luqman presents a fresh episode of Khara Sach Luqman Kay Sath on 24 Channel.