I was teacher of Pakistan’s Army Chief Gen. Raheel Sharif, Claim Khurram Nawaz Gandapur

1465924372_khurram-nawaz-gandapur-patnews544s5f45fsv0
I was teacher of Pakistan’s Army Chief Gen. Raheel Sharif, Claim Khurram Nawaz Gandapur