What was Plan of Nawaz Sharif agianst Sheikh Rasheed on 28th October ? Revealed

nawaz-rasheednews5s56f65fWhat was Plan of Nawaz Sharif agianst Sheikh Rasheed on 28th October ? Revealed