Zara Hut Kay (10th January 2017) Kya Tayyaba Ko Insaf Miley Ga?

Wusatullah Khan Analyst in fresh episode of Zara Hut Kay on Dawn News and talk with Zarar Khoro and Mubashir Zaidi.