Main Aur Maulana (11th June 2015) Janab Ashraf Ghani, Ilzam Tarashi Se Masahil Hal Nahin Honge

Zeeshan Malik presents a fresh episode of Main Aur Maulana on Express News and talk with Maulana Tahir Ashrafi Chairman UCP.

[dmvideo id=”x2tk0kh” media_url=”http://www.dailymotion.com/embed/video/x2tk0kh” width=”750″ height=”400″]