Live With Dr. Shahid Masood (17th November 2015) Civil aur Military Taluqat… Darja Hararat Urooj Par

Senator S M Zafar PML-Q and Irshad Ahmed Arif Analyst in fresh episode of Live With Dr. Shahid Masood on News One and talk with Dr. Shahid Masood Khan and Asma Hayat.