The Reporters (9th May 2016) Shor Macha Diya Sab Chor Hain Sab Chor Hain..!!

Arif Hameed Bhatti Senior Journalist and Sabir Shakir Ary News in fresh episode of The Reporters on Ary News and talk with Sami Ibrahim.