The Reporters (16th June 20160 Shahbaz Sharif Agar PM Bante Hain Tu CM Punjab Kaun Hoga?

Arif Hameed Bhatti Senior Journalist and Sabir Shakir Ary News in fresh episode of The Reporters on Ary News and talk with Sami Ibrahim.