The Reporters (22nd June 2016) Karachi Operation Nakam Karne Ki Saazish Ke Peeche Kaun..

Sardar Nabil Ahmed Khan Gabol Ex-MNA, Arif Hameed Bhatti Senior Journalist and Sabir Shakir Ary News in fresh episode of The Reporters on Ary News and talk with Sami Ibrahim.