Power Play (26th June 2016) Karachi ke Aman Ko Tabah Karne Ki Koshish Kaun Karta Raha Hai?

Senator Saeed Ghani PPP, Ali Muhammad Khan PTI, Rauf Klasra Analyst, Nawazish Ali Asim Spokesperson NAB and Lt. Gen (R) Amjad Shoaib Defence Analyst in fresh episode of Power Play on Ary News and talk with Arshad Sharif.