The Reporters (28th June 2016) Ab Khud Ko Fouj Ke Samne Maseeha Karne Ki Koshish

Arif Hameed Bhatti Senior Journalist and Sabir Shakir Ary News in fresh episode of The Reporters on Ary News and talk with Sami Ibrahim.