The Reporters (26th July 2016) Karachi Main Pak Fauj Ki Ghadi Par Hamla

Maryam Haq JPP, Arif Hameed Bhatti Senior Journalist and Sabir Shakir Ary News in fresh episode of The Reporters on Ary News and talk with Sami Ibrahim.