The Reporters (28th July 2016) Kya Naya Wazir-e-Ala Mukamal Baikhtiar Hoga

Sardar Nabil Ahmed Khan Gabol Ex-MNA, Arif Hameed Bhatti Senior Journalist and Sami Ibrahim Anchor Person Ary News in fresh episode of The Reporters on Ary News and talk with Sabir Shakir.