Ho Kya Raha Hai (1st August 2016) Qanoon Naya Magar Police Wohi, Amal Daramad Kaisay Hoga.?

Senator Shibli Faraz PTI, Umar Riaz Abbasi PAT, Ayaz Amir Analys and Dr. Farrukh Saleem Analyst in fresh episode of Ho Kya Raha Hai on 92 News and talk with Shazia Khan.