Live With Dr. Shahid Masood (18th August 2016) PML-N Ne Jahangir Tareen Ke Khilaf Reference Jama Karwa Diya..

Asad Umar PTI, Jahangir Khan Tareen PTI, Senator Shibli Faraz PTI, Senator Kamil Ali Agha PML-Q, Sami Ibrahim Anchor Person Ary News, Sabir Shakir Ary News, Zameer Haider Journalist and Shahid Rind Ary News in fresh episode of Live With Dr. Shahid Masood on Ary News and talk with Arshad Sharif.