Live With Dr. Shahid Masood (19th September 2016) Bharat KI Pakistan Ke Khilaf KHufia Karwaiyan Jari…

Mian Mehmood-ur-Rasheed PTI, Raza Haroon PSP and Sabir Shakir Ary News in fresh episode of Live With Dr. Shahid Masood on Ary News and talk with Arshad Sharif.