Zara Hut Kay (21st October 2016) Kya Thappar Azadi-e-Sahafat Pay Hamla Tha..?

Wusatullah Khan Analyst in fresh Episode of Zara Hut Kay on Dawn News and talk with Zarrar Khuhro and Mubashir Zaidi.